KONSEY AMAÇLARI

Ulusal BÖTE Öğrenci Konseyi

İletişim Sağlar

Böte bölümü öğrencileri arasındaki iletişimi sağlamak

Ulaşım Sağlar

Öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek

Bilgi sağlar

Böte öğrencilerinin bölümleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak bölümlerini tanımalarına olanak sağlamak,

Bilgiler sunar

Öğrenciler mezun olduklarında neler yapabilecekleri hakkında bilgiler sunmak,

Tanıtım Yapar

Böte bölümlerinin tanıtımını yapmak, Böte öğrencilerinin yeterlikleri hakkında tanıtımlar gerçekleştirmek

Tanıtım Sağlar

Özel sektöre BÖTE bölümlerini, BÖTE bölümlerine de özel sektörü tanıtarak aralarındaki iletişimi ve iş gücünü sağlamak,

Çözüm Sağlar

Böte'nin sorunlarına çözümler üretmek,

Fırsat Sağlar

Böte bölümü öğrencilerinin gelişimlerine fırsatlar sağlamak

Haklar Sağlar

Böte bölümlerinin geliştirilmesini sağlamak ve hakkını savunmak