Ulusal BÖTE Öğrenci Konseyi

Ulusal BÖTE Öğrenci Konseyi, Temelleri 2008 yılında atılmış ve çalışmalar sonunda 2009 yılında bazı BÖTE bölüm başkanlarının desteğiyle, BÖTE öğrencileri tarafından kurulmuş bir oluşumdur. 3 yıl boyunca gayri resmi şekilde fakat kendine ait tüzüğü ve yönetim kuruluyla resmi bir oluşum gibi çalışmalarına devam etmiştir. 2012 yılına gelindiğinde 6. Ulusal BÖTE öğrenci kurultayında gerekli görüşmeler yapılarak ve daha sonra düzenlenen genel kurul sonucunda alınan kararla Bilişim Teknolojileri Derneği’ne bağlanma kararı alınmış ve derneğin alt çalışma komisyonu olarak resmi bir nitelik kazanarak çalışmalarına daha kararlı bir şekilde devam etmektedir. Konseyin ana amacı BÖTE öğrencilerini tek çatı altında toplamak ve bölüm öğrencilerinin sorunlarını ulusal arena da duyurmak bu sorunlara çözüm önerileri üreterek gerekli mercilere iletmektir. Kuruluşundan bu yana çeşitli şekilde bölüm öğrencilerinin sesi olan konseyimiz bu faaliyetler arasında en büyüğü ve en önemlisi olarak nitelendirdiğimiz Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultaylarının sahibi ve destek sağlayıcısı olarak bu etkinliğin her sene minimum sorunla gerçekleştirilmesini sağlamakta ve bu etkinlikle her geçen sene gerek bölüm sorunları gerekse bölümün tanıtımı daha fazla kişi ve kurum tarafından duyulmaktadır. Ulusal BÖTE Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu tamamen BÖTE öğrenci temsilcilerinden oluşmakta ve üniversite-şehir ayrımı yapmadan tüm bölümlere katılım olanağı sağlamaktadır. Yönetim kurulu ve genel başkan her sene Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultaylarında düzenlenen genel kurul oturumlarında seçimle belirlenip çalışmalarına devraldıkları yerden başlar. Bizde mevcut yönetim olarak bu çalışmalara daha bir hız vererek konseyi en iyiye ulaştırmak için çalışmaktayız. Konsey bünyesinde hiç kimse kar amacı gütmeden tamamen gönüllü olarak çalışmaktadır. Konseyimiz %100 oranında BÖTE bölümlerine ulaşmış ve bu bölümlerin tamamında temsilci belirlemiş bulunmaktadır. Teknolojiyi kullanan ve bu alanda eğitim alan bir oluşum olarak iletişimlerimizi de çoğunlukla sanal ortam üzerinden sağlamaktayız. Bu sayede gerek mali açıdan gerekse daha fazla kişiye ulaşma anlamında çok büyük avantaj sağlamaktayız. Bizler Ulusal BÖTE Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu olarak üyelerimizden aldığımız güç ve destekle onlar için her zaman en iyiyi hedeflemekte ve onlar yararına olacak birçok çalışmaya imza atmakta ve yeni çalışmalara hazırlanmaktayız. Yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığımız birçok projeyle gerek bölüm öğrencilerinin sorunlarının çözümü gerekse oluşumumuzun daha tanınır hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmekteyiz. Burada tek isteğimiz üyelerimizin, bölüm öğrencilerimizin ve saygıdeğer hocalarımızın bizden desteklerini ve güvenlerini esirgememeleridir. Bu güven ve destek olduğu sürece bizde her zaman başarılı olacağımıza inanacağız ve bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Ulusal BÖTE Öğrenci Konseyi

metrix-screen

Ulusal BÖTE Öğrenci Konseyi

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak için Türkiye’deki BÖTE öğrencileri tarafından kurulmuş olan bu konsey görev ve sorumluluklarını etkili,verimli ve doğru kullanarak Türkiye’deki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümündeki öğrenciler için daha iyi bir gelecek,herkesin kendilerini tanıdığı bir sektör,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü olarak neler yapabildiklerini herkese göstermek ve bu bölümün sesini duyurmak, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ile bunları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektir.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü öğrencilerinin arasındaki iletişimi sağlayarak kendi aralarında birleşmelerini ve bu sayede kendi hak ve özgürlüklerini tartışarak sorunlarına çözüm üretmek,haklarını savunmak,ihtiyaçlarını karşılamaktır.Ayrıca okuduğumuz bölümün ne kadar önemli ve bu bölüm mezunu arkadaşların neler yapabildiğini göstererek bizim gibi bireylere ihtiyaç duyulduğunu Özel sektördeki kişi ve gruplara Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenli Bölümünü tanıtmaktır.

ESKİ KONSEY BAŞKANLARIMIZ

1-) Kubilay SÜKAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2-) Tufan ÇETİNER

Bahçeşehir Üniversitesi

3-) Sercan EFE

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

4-) Hüseyin Gazi ATLIGİL

Karadeniz Teknik Üniversitesi

5-) Erdem ALPARSLAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

6-) Mehmet Buğra SEZER

Temmuz 2013,Temmuz 2016

7-) Buse GEDİK

İstanbul Üniversitesi
Temmuz 2016 - Temmuz 2017

8-) Şeyda KAVAK

Ege Üniversitesi
Temmuz 2017 - Ağustos 2018

9-) Özlem Nur ERCİYES

Dokuz Eylül Üniversitesi
Temmuz 2017 - Halen